Expo Play – Nu Architectuuratelier Bozar

EXPO PLAY NU ARCHITECTUURATELIER – BOZAR OKTOBER 2023 – JANUARI 2024

A+ en Bozar zetten het oeuvre van het Gentse bureau NU architectuuratelier in de verf. De expo maakt deel uit van een reeks monografische architectuurtentoonstellingen waarin jonge Vlaamse en Belgische architectuurpraktijken een podium krijgen en waarmee A+ en Bozar de diversiteit en intensiteit van het huidige architectuurlandschap in beeld brengen.

Not only how can we bring architecture to young people but in which way are they already architects of their own lives.” ABC

Op vraag van de architecten ontwikkelt ABC een werkplek in de expo zelf waar bezoekers van iedere leeftijd aan de slag kunnen met interactieve doe-maquettes en met verschillende materialen en objecten die in verbinding staan met de elementen, vormen en structuren uit de realisaties van NU. Een booklounge geeft de gelegenheid om zich ook in de uitgebreide referentiebibliotheek te verliezen of te verdiepen.
Het ABC-atelier is vrij toegankelijk gedurende de openingsuren van de tentoonstelling. Bezoekers kunnen er zelfstandig aan de slag.

PRAKTISCH
Van 18/10/2023 tot 26/01/2024 (gesloten op maandag)
10u-18u
Bozar, Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
Meer informatie vindt u hier

EXTRA/ Schoolbezoek voor Nederlandstalige scholen uit Brussel januari 2024
Een klas bezoekt onder begeleiding van ABC-gidsen de tentoonstelling en het architectuuratelier in Bozar. We bouwen bruggen doorheen de geschiedenis van de architectuur van de prehistorie tot de moderne tijd, experimenteren met de Gulden Snede, zetten plattegronden om van 2D naar 3D, gaan op zoek naar huisgeesten en de ziel van ruimtes, onderzoeken de fascinerende architecturale constructies in het dierenrijk en reflecteren over wat een huis eigenlijk tot een thuis maakt.

PRAKTISCH
Van 09/01 tot 26/01/2024
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 13u of van 13u tot 16u
Voor leerlingen vanaf het 3de leerjaar tot het 6de secundair
Kostprijs: 8 euro per leerling, begeleiders betalen niet
Reservatie via mail@abc-web.be of 02 502 00 27