HOME

ACTUEEL

PRETTIG EINDEJAAR
GRAAG TOT ZIENS IN 2017 OP ONS EERSTE FAMILIEWEEKEND OP 28 & 29/01

 

LEZINGEN ALTERNATIEVE LEERMETHODES

Rudolf Steiner, Celestin Freinet, Maria Montessori… ze klinken u misschien niet helemaal onbekend in de oren. Maar waar staan deze onderwijsvernieuwers nu eigenlijk voor ? Wat is hun visie op opvoeding en kinderen? Hoe gaan deze alternatieve leermethodes vandaag om met het curriculum? Wat is hun maatschappijbeeld, en welke plaats krijgen kunst en cultuur daarbinnen? Hoe gaan ze om met de schoolomgeving en de klasinrichting?

Dergelijke en andere vragen komen aan bod in een reeks lezingen die we vanaf oktober organiseren in het ABC-huis. Geen academisch discours, wel onderbouwde verhalen uit de praktijk van mensen die vertellen over hun idealen en de concrete onderwijspraktijk.

Nadien is er uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen

Welkom!

  • Di 14/02/2017 – 20h00
    Nima Sharmahd van het VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen – over de Reggio Emilia-filosofie/inspiratie

PRAKTISCH:
Telkens om 20u (tot 21u30)
ABC-huis – Gaucheretplein 13 -1030 Brussel

Gelieve je aanwezigheid per mail te bevestigen op mail@abc-web.be

Het ABC van het nieuwe bouwen

De Duitse filosoof Heidegger gaf met zijn voordracht over ‘Bouwen, wonen, denken’ al in 1951 aan hoe bouwen gestalte geeft aan onze manier van ‘zijn’. Maar de dingen zijn niet zomaar wat ze zijn. In het Spaans bestaan er trouwens twee werkwoorden voor ‘zijn’. ‘Ser’ slaat op zaken die een vaste identiteit hebben (de tafel is rond), het werkwoord ‘estar’ duidt op een tijdelijke toestand (de tafel is vuil).

Voor de architectuur opent deze tweevoudige betekenis interessante denksporen. ‘Is’ een gebouw een starre, dwingende structuur? Of heeft het de souplesse om vele gedaantes aan te nemen en ruimtes te scheppen die afgestemd zijn op de dynamiek van het leven?

Dat laatste is precies wat het ABC-huis in Brussel doet. ABC staat voor Art Basics for Children, een organisatie die kinderen ervaringsgericht wil initiëren in de kunst. Niet kunst als ultieme doel, maar als middel om de kinderen tot volledige mensen te laten uitgroeien.

Lees verder … op de site van de Standaard, of download het artikel.

© De Standaard
artikel: Koen Van Synghel
foto: Ivan Put

NIEUWE KAMISHIBAIS

“En toen de zon al laag hing, stond op het strand een hut.
En daar zat Aap en Beer groef wat in het zand.
Weet je, zei Beer, ik vond geen schat, dat niet,
maar ik heb nu een vriend en dat is wel zo goed”

uit “Aap en Beer” van Wim Hofman

“Aap en Beer” is éen van de vijf nieuwe verhalen die we getransformeerd hebben tot Kamishibais.
Ze zijn vanaf begin 2016 uit te lenen bij ABC, of te bestellen via onze webshop.

Voor een hartverwarmende portie kijk- en vertelplezier!   Meer info?