Internationale projecten

INTERNATIONALE WERKING

Venetië, Luxemburg, Johannesburg… kunsteducatie is een internationaal, universeel gebeuren, en ABC werd in het recente verleden meermaals uitgenodigd in de hier geciteerde steden.
We organiseerden er mobiele studio’s, workshops of masterclasses, of waren er gastspreker.
Net zo goed woonden en wonen we interessante netwerkmomenten, festivals of congressen bij, ideale plekken voor ervaringsuitwisseling, dialoog en reflectie (onder meer in  Hamburg, Leeds, Bologna, Parijs, Lecce, Kolping…)

Sinds 2015 maakt ABC deel uit van het ‘Transbook-project’, een samenwerkingsverband met zes andere Europese partners rond illustratie en prentenboeken (zowel in print als in digitale vorm). Andere internationale projecten die op stapel staan, zijn een project rond performance-art en publieksbemiddeling (via APAP, Advancing Performing Arts Project), en rond architectuur-educatie (ism the Moravian Gallery, Brno/Tsjechië).

TRANSBOOK

Er beweegt wat in de wereld van de illustratie en het prentenboek, onder meer door de toenemende globalisering en digitalisering. Om te onderzoeken hoe we met deze nieuwe uitdagingen kunnen omgaan, en om illustratoren een breed forum te bieden, ontstond Transbook-Children’s Literature on the Move. Het is een Europees samenwerkingsverband van zeven verschillende partners met als belangrijkste doelstellingen nieuwe pistes tot creatie te verkennen, en uitwisseling mogelijk te maken tussen kunstenaars onderling en de culturele praktijk van verschillende landen. ABC is één van de zeven Transbook-partners. De komende vier jaar zullen we op regelmatige basis lezingen, workshops, masterclasses, kleine tentoonstellingen e.d. organiseren. Om jong en oud de kans te bieden om de esthetische kwaliteiten en visuele poëzie te ervaren van prentenboeken, zowel op print als in digitale versie.

Overige partners zijn: Salon du livre et de la presse jeunesse (Frankrijk), Europäische Kinder-und Jugendbuchmesse Saarbrücken (Duitsland), Tantàgora (Spanje), Nobrow Ltd (Engeland), Literarne informacné centrum (Slovakije) en Hamelin Associazione Culturale (Italië)

www.transbook.orgwww.facebook.com/Transbook

Meer info over het project …

APAP

ABC is gecontacteerd door het Europees netwerk APAP, Advancing Performing Arts Projects . APAP werd opgestart vanuit de schoot van de EU in 2000, en focust op de uitwisseling van artistieke activiteiten van performance-kunstenaars, en van cultuurwerkers en hun know how. Voor de komende vier jaar (vanaf 2016) wil APAP zwaarder inzetten op publieksvernieuwing en publieksbemiddeling.
Hoe kijk je naar hedendaagse performance-kunst (dans, theater, cross over, visuele muziek)? Welke is haar relatie tov de samenleving? Hoe gaan hedendaagse podiumkunstenaars te werk, en waarom? het zijn slechts enkele vragen die aan de basis liggen van dit project, met als ultiem doel een doorsnee-toeschouwer tools aan te reiken om bewuster, en persoonlijker naar hedendaagse podiumkunst te (leren) kijken. Voornaamste doelgroepen: adolescenten en toekomstige leerkrachten/educatieve werkers.

ABC zal in samenspraak met elf Europese partners verschillende multidisciplinaire modules ontwikkelen om het publiek te informeren en vooral te sensibiliseren. Een mooi evenwicht tussen de lokale kunstpraktijk en de internationale context is daarbij van groot belang.

De partners zijn: Szene Salzburg, Buda Kortrijk , BIT Teatergarasjen Bergen, Centrale Fies DRO, Fundacja Cialo/Umysl Warshau, Maison de la Culture Amiens, Student Center Zagreb –Culture of Change, Tanzfabrik Berlin, Teatro Nacional Lisboa , Amandiers Nanterre, Reykjavik Dancefestival + Lokal Theatre festival

www.apapnet.eu

KAMISHIBAI

MOBIELE STUDIO’S

INTERNATIONAAL

BASISBOX