Programmatie

PROGRAMMERING ABC-HUIS 2023/2024

VOOR LEERLINGEN
Basis- en Secundair onderwijs

VOLZET – SCHOOLBEZOEK ABC-HUIS SEPTEMBER 2023 – JUNI 2024
Meer info over het reservatiesysteem

STUDIO UNIVERSALIS
Deze studio neemt je mee naar de essentie – hoe ontstaat iets, hoe worden de dingen gevormd, omgevormd of vormgegeven? En waar dienen ze eigenlijk voor?
Herontdek de poëzie van eenvoudige materialen als papier, klei, hout en textiel. Gebruik je handen als basisgereedschap voor transformatie, een blad papier wordt spaghetti, een sculptuur, een gebaar of een tapijt. Of laat je verrassen door dat wat vergaat en ontstaat, ooit waren stenen bergen, die verkruimelden tot zand of aarde. Uit klei groeit een kopje, de thee wordt een vlek, een tekening op ons tafelblad.
Samen gaan we op zoek naar achterliggende verhalen en kunstenaars die op hun eigen manier verbindingen maken tussen de dingen en experimenteren met materiaal.

“Eventually everything connects – people, ideas, objects… the quality of the connections is the key to quality per se.” – Charles Eames

Kookatelier
Klassen kunnen tijdens het dagbezoek onder begeleiding deelnemen aan het kookatelier en hun eigen vegetarische lunch bereiden op basis van biologische ingrediënten. De ervaring en het plezier om samen te koken en te eten kan de beleving van een bezoek alleen maar versterken.

VERLOOP SCHOOLBEZOEK
Een bezoek in klasverband duurt een hele dag. Kleine groepjes van 6 tot 8 kinderen worden begeleid door een ABC-gids. Samen leggen ze een gevarieerd parcours af doorheen de studio waarbij de gids in dialoog gaat met de kinderen en zo veel mogelijk inspeelt op hun interesses. Zo proberen we nieuwsgierigheid, individuele creativiteit en kritische burgerzin te stimuleren. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Leerkrachten kunnen deelnemen aan de activiteiten of zelf inspiratie opdoen in de studio’s en onze bibliotheek.

PRAKTISCH
Van 12/10/2023 tot 21/06/2024
Telkens op dinsdag, donderdag en vrijdag
Max. 25 kinderen per dag

Doelgroepen
Kleuteronderwijs: 3de kleuterklas
Lager onderwijs / Secundair onderwijs (BSO/TSO/ASO)

Tarief
8 euro per leerling + 5 euro per leerling voor het kookatelier
Begeleiders betalen niet

Projectweken:
Naast dagbezoeken wil ABC scholen voortaan de kans bieden om meer in de diepte en op langere termijn met ons te werken. Dit aanbod geldt zowel voor basis- als secundaire scholen

Concreet: Een klas (van max. 25 leerlingen) kan gedurende meerdere weken gebruik maken van onze nieuwe ‘labo -klas’ om in nauwe samenwerking met de ABC-gidsen rond een bepaald project te werken.
Verschillende thema’s kunnen met de leerkrachten op maat worden uitgewerkt, waarbij we rekening houden met eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De aanpak is associatief, vakoverschrijdend en ervaringsgericht, er worden gedurig linken gelegd naar wetenschap, techniek, filosofie, koken, wiskunde, geschiedenis en natuurlijk de kunsten. Ook klassieke vakken (zoals wiskunde en taal) komen tijdens de projectweken aan bod. Daarom is het interessanter om in het geval van een secundaire school met een gans leerkrachtenteam te werken: zodat ook de vakleerkrachten ervaringsgewijs ontdekken dat creativiteit in alle domeinen een plaats kan krijgen (ABC = ART BASED CURRICULUM).
Op die manier maken scholen nog meer van binnenuit kennis met de holistische filosofie en de cross-over benadering van ABC. De meerwaarde ten opzichte van de gewone lessen in de klas zijn onder meer onze rijke collectie (boeken en materialen), de ervaring van de gidsen op vlak van breed en differentiërend leren, en de doordachte architectuur/vormgeving die uitnodigt tot zelfstandig onderzoek.
Niet alle leermomenten spelen zich af in de ‘labo-klas’: voor bepaalde inhouden maken we gebruik van de andere speciaal ingerichte ruimtes van het ABC-huis: bijv. voor techniek werken we in het houtatelier, voor filosofie en bewegingsactiviteiten trekken we naar de stilte-ruimte, voor onderzoek maken we gebruik van de uitgebreide bib enz.

Meer info? Stuur een mailtje naar mail@abc-web.be of bel ons 02 502 00 27

VOOR STUDENTEN

Het ABC-huis staat open voor studenten uit verschillende richtingen (lerarenopleiding, sociaal cultureel werk, project kunstvakken, artistieke opleidingen…).

INDIVIDUEEL
Wie inspiratie wil opdoen voor een eindwerk, een stageproject,… kan op afspraak de collectie consulteren. Ter plaatse kunnen kopies gemaakt worden en onder bepaalde voorwaarden lenen we kamishibaiverhalen, boeken en materialen uit.

STAGES
ABC biedt studenten van diverse richtingen de mogelijkheid om stage te lopen. De studenten kunnen er observeren en assisteren bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en ook zelf actief gidsen in de ABC-studio’s. Bel tijdig om je stageplaats aan te vragen.

ACTIEVE RONDLEIDINGEN IN HET ABC-HUIS
Voor groepen studenten uit de lerarenopleiding ABC wil toekomstige leerkrachten graag inspireren door duidelijk te maken dat je ook kunt leren door zelf op ontdekking te gaan, dat je van spel en ervaring heel wat kunt opsteken, dat kunst en cultuur aanleiding kunnen zijn voor tal van vakoverschrijdende activiteiten. Een ABC-studio is eigenlijk een creatieve leeromgeving waar heel wat ideeën uit te halen zijn voor de klaspraktijk, zowel op vlak van inrichting als educatieve materialen en activiteiten. Concreet verkennen we een hele dag de diverse studio’s en proberen eerst zelf een aantal activiteiten en materialen uit. Nadien zoeken ABC-gidsen samen met de bezoekers naar een mogelijke vertaling van onze aanpak voor hun eigen praktijk. Op die manier nodigen we toekomstige leerkrachten uit om bewuster te kijken, te luisteren en te associëren.

PRAKTISCH
Groepsbezoek mogelijk van 12/10/2023 tot 14/06/2024
Op donderdag van 9u30 tot 15u30
Max aantal deelnemers: 30
Prijs: 12 euro per persoon

VOOR LEERKRACHTEN

‘The art of teaching is the art of assisting discovery’ Mark Van Dooren

Het ABC-huis staat ook open voor leerkrachten en andere professionals. In de eerste plaats als begeleiders van hun leerlingen/kinderen, maar evenzeer op speficieke studiedagen voor leerkrachtenteams.
ABC wil leerkrachten de mogelijkheid bieden om te werken aan een ‘curriculum of the inner life’, waarbij zowel de hersenen, als de emoties en de ziel worden aangesproken.
We geloven –ook op basis van onze ervaringen- in een holistische benadering van opvoeding, die mensen niet enkel als functionerende wezens beschouwt, maar hen benadert als complete personen, met dromen, ideeën, verbeelding…
Dergelijke inzichten willen we ervaringsgewijs communiceren met de deelnemers. Door hen te doen kennismaken met de kracht van de collectie (resources van het huis), en hoe ze die in de klaspraktijk kunnen inzetten: door zelf op onderzoek te gaan, associatief en vakoverschrijdend te werken….
Andere aandachtspunten zijn persoonlijkheidsontwikkeling, visuele geletterdheid, en sensibilisering rond een flexibele klasopstelling: leerkrachten ondervinden aan den lijve de impact van de ruimte op het leerproces, het belang van architectuur, inrichting, lichtinval. …

PRAKTISCH
Bezoeken mogelijk van 12/10/2023 tot 19/06/2024
Op dinsdag, donderdag of vrijdag van 9u30 tot 15u30
Max aantal deelnemers: 30
Prijs: 220 euro + 21% btw per gids.
Een gids werkt met maximum 10 personen

Wie inspiratie wil opdoen voor een eigen klasproject, kan op afspraak de collectie consulteren. Ter plaatse kunnen kopies gemaakt worden en onder bepaalde voorwaarden lenen we kamishibaiverhalen, boeken en materialen uit.

PRAKTISCH
contacteer ons voor een afspraak.

INDIVIDUEEL – CONSULTATIEDAGEN BIBLIOTHEEK

ABC research center
vrij onderzoek – consultatiedagen bibliotheek

Verschillende dagen per maand staat het huis open voor vrij onderzoek en consultatie van onze bibliotheek. Leerkrachten, pedagogen, studenten, ouders, wetenschappers, kunstenaars en andere geïnteresseerden kunnen een hele namiddag inspiratie opdoen, onderzoeken, lessen voorbereiden, stageprojecten uitwerken en elkaar ontmoeten. Op aanvraag geven we graag een rondleiding in onze collectie of introductie in onze manier van werken. Een medewerker van ABC kan u bij uw onderzoek ondersteunen. Geef een seintje als u wilt komen, dan staat er koffie voor u klaar!

PRAKTISCH
Maandag van 13u00 tot 17u00
27/05, 10/06 en 24/06/2024
Dinsdag van 17u30 tot 21u30
21/05, 04/06 en 18/06/2024
Op afspraak zijn ook andere consultatiemomenten mogelijk.

IN GROEP

Tijdens de herfstvakantiekrokusvakantie en de paasvakantie staat het ABC-huis open voor groepen van de buitenschoolse opvang of andere (jeugd)organisaties. Per dag kunnen we maximum 30 kinderen uit het basisonderwijs ontvangen en in kleine groepjes begeleiden doorheen het ABC-huis.

PRAKTISCH
Voor kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar.
Maximum 30 kinderen per groep
Tijdens de herfstvakantie van maandag 30/10 tot vrijdag 03/11/2023
Tijdens de krokusvakantie van maandag 12/02 tot vrijdag 16/02/2024
Tijdens de paasvakantie van maandag 08/04 tot vrijdag 12/04/2024
Hele dag van 9u30 tot 16u30

Tarief
8 euro per deelnemer voor Nederlandstalige jeugdwerkingen uit Brussel
12 euro per deelnemer voor andere groepen
Korting met Groepspas Paspartoe
Begeleiders betalen niet

VAKANTIESTAGES

De vakantiestages zijn volzet. Inschrijven op de wachtlijst via mail@abc-web.be

Vakantiestages 2024
Stage 1: van maandag 01/07 tot vrijdag 05/07/2024 – Pot Pan Patat Planeet
Stage 2: Van maandag 26/08 tot vrijdag 30/08/2024 – Art brut

PRAKTISCH:

De stages van ABC richten zich op kinderen van de lagere school (eerste tot zesde leerjaar). Kleuters die in september naar het eerste leerjaar gaan mogen ook inschrijven.
We zorgen voor een mix van speelse, creatieve en actieve momenten.
De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen van max. 10, de begeleiding is in handen van ervaren ABC-gidsen.
Openingsuren: van 9.00 tot 16.00 uur – opvang mogelijk voordien vanaf 8.30 uur en achteraf tot maximum 17.00 uur.
Tarief: 150 euro /eerste kind,  140 euro /tweede kind,  120 euro/derde kind (gezin) / 60 euro Paspartoe kansentarief.
Lunchpakket meebrengen.

Thema’s stages 

2021
Bauhaus
In een tijd waarin de meeste van jullie overgrootouders nog in kleine, donkere huizen met zware meubels leefden, ontwierpen de studenten van het Bauhaus nieuwe leefomgevingen. Huizen, niet enkel om in te eten en te slapen, maar evengoed om in te werken en te genieten. Een oase van licht, vorm en kleur, betaalbaar voor iedereen.

In de Bauhaus-school gingen men ervan uit dat je door vormgeving en architectuur de wereld kon verbeteren. Maar vooraleer je er als leerling kon starten, moest je alles vergeten wat je al wist over vormgeving!

Laten we tijdens deze stageweek ook eventjes vergeten wat we weten en helemaal opnieuw beginnen. We denken onze eigen meubels uit en creëren nieuwe gebruiksvoorwerpen. We gaan aan de slag met textiel, hout en fotografie en denken na over architectuur. En wie weet vormen wij ook een eigen nieuwe Design-stroming.

Alfa Bèta Gamma
Weet je waar het woord “alfa-bet” vandaan komt? Alfa en bèta, zijn de eerste twee letters van het Grieks alfabet. We gebruiken ze vandaag nog, bijvoorbeeld in de les wiskunde. Net zoals heel wat ideeën en uitvindingen uit het oude Griekenland nog steeds aanwezig zijn in politiek, kunst, architectuur, wetenschap, filosofie, sport en spel. Deze zomer gaan we een wedstrijd aan met Achilles en zijn schildpad, rekenen met Pythagoras, discussiëren met Socrates op de Agora en luieren met Diogenes in zijn ton. Een filosofische stageweek waarin de leefwereld van de oude Grieken aan bod komt.

2020
Tijd
Tijd om te niksen? Nee geen tijd te verspillen! Tijd om je te vervelen of geen tijd te verliezen?
Tijdens deze stageweek tasten we de grenzen van de tijd af, keren we terug in de tijd en kijken we vooruit naar de toekomst.
Hoe zag Brussel er vroeger uit en wat kregen jullie oma’s en opa’s te eten?
De tijd vullen met knikkeren, tollen en bollen, of toch liever diabolo en viewmaster?
Kan de zon ons vertellen hoe laat het is of kijken we daarvoor beter naar de stand van de sterren?
Stenen en bomen bewaren hun geheimen doorheen de jaren, maar kunnen ons ook heel veel vertellen. Reis je met ons mee doorheen de tijd?

Over de zeven zeeën
Je hebt dagen, neen maanden op een boot gevaren, alleen of met je beste vrienden, of waren het vijanden?
Je belandt helemaal alleen op een eiland…
Omdat je de eerste bent, teken je een kaart zodat je de volgende keer weet waar je naartoe moet, je maakt je kleren zelf, verzint een nieuwe naam, je bouwt een droomhut…
Veel tijd om te niksen, om verhalen te verzinnen, een hangmat te weven, muziek te maken…
Je hebt geen benul meer van minuten en uren maar je weet dat de zon bijna ondergaat.
Zodra die verdwijnt, is het helemaal donker, alleen jij en een prachtige sterrenhemel om uren naar te kijken. Of was dit allemaal een fabeltje?

2019
Portret
Geïnspireerd door de enorme rijkdom van het portret-thema en de geschiedenis van de kunsten, experimenteren we met talrijke materialen en werkwijzen: zelfportretten frontale of in profiel, groepsportretten, dubbelportretten, maskers, familieportretten, selfies, stadsportretten, busten, schaduwsilhouetten, acrostichons, karikaturen, Chinese portretten…. Collages of tekeningen, schilderijen of fotografieën, …. alle visuele of plastische technieken komen aan bod.
Genoeg mogelijkheden om jouw karakter, persoonlijkheid, mimiek en gevoelens op een ludieke manier in beeld te brengen.
Maar…. “wij zijn gelukkig niet verplicht op onze portretten te lijken” – Anatole France

Baobab
De baobab-bomen in de Afrikaans savanne die ook levensbomen, apenbroodbomen of ondersteboven bomen genoemd worden, zijn de grootste bomen ter wereld en kunnen tot meer dan 2000 jaar oud worden. Voor veel mensen hebben ze goddelijke krachten en zijn ze de plek van de geesten van hun voorouders. Ze zijn een belangrijke bron van voedsel en medicijnen en hun grote holle stammen worden ook als schuilplaats of stockage-plek gebruikt. Hun grote kruinen geven veel schaduw en zijn daarom een ideale plek voor markthandelaars of plaatselijke artiesten om hun producten of souvenirs te verkopen. Maar ze zijn ook in gebruik als postkantoor of bushalte. De uitzonderlijk grote stamomtrek, tot 34 meter, verklaart een gezegde uit Togo: “Wijsheid is zoals een baobab boom, geen individu kan het omvangen”. In deze stage maken we kennis met de koningin van het bos, met het rijke culturele leven via mythen, folklore, legendes en via rituelen, dansjes en gezangen. We onderzoeken de impact van de klimaatverandering op hun bestaan maar genieten natuurlijk ook van lekkere smoothies op basis van hun vruchten. Welkom onder de baobab-boom!

2018
1-lijn stage
Waterstage


2017

Anno 1417 – Een tijdreis naar de Middeleeuwen
In deze stageweek verkennen we de ambachten, de kunsten en het dagelijkse leven in een middeleeuws dorp en stad… bereiden zelf middeleeuwse maaltijden, voelen de hartstocht van de hoofse liefde en beluisteren Gregoriaanse gezangen… maken ridderspeelgoed, punthoeden, helmen of familiewapens… gaan op pelgrimstocht naar verre landen en vertellen verhalen van “Floris ende Blancefloer”, van de Ronde Tafel en van Robin Hood…. bouwen kastelen, bestuderen de Gotische kathedralen en laten het licht door rozettenvensters schijnen… beoefenen met onze zwaarden de vechtkunst van de ridders en schieten met kruisbogen en katapulten….
Voor het afsluitende toernooi kies je zelf : ben je minnezanger, koningin, schildknaap, ridder of edelvrouw…. Of toch maar liever de hofnar?

Sculpturen & Installaties
We halen inspiratie uit alle culturen, van klassieke voorbeelden tot het modernisme. Zeep, hout, klei, steen, gips, draad, papier & karton, objet trouvé en natuurlijke materialen zijn rijkelijk voorhanden om je eigen creaties te ontwerpen en te versterken. Monumentale land-art installaties of kleinschalige portretkoppen, mobiele sculpturen of kinetic art, assemblages of één-minuut-standbeelden…
De moderne beeldhouwkunst overstijgt de traditie en experimenteert met grote vrijheid, ook in de openbare ruimte.
We bezoeken de ateliers van Michelangelo, Rodin en Brancusi, Arp, Henri Moore en Niki de Saint Phalle, Dubuffet, Giacometti en Christo, van Picasso, Miró en Barbara Hepworth, van Tinguely, Richard Lang en Joseph Beuys, ….
De verschillende technieken en materiaalkeuzes van al deze kunstenaars prikkelen de verbeeldingskracht voor het individuele creatieproces van onze jonge deelnemers.

2016
Manifestaties
Van de Arabische lente tot de gladiatorenopstand in het oude Rome. Suffragettes,  Argentijnse moeders of Indignados … overal ter wereld en in alle tijden hebben mensen zich verzameld om hun stem te laten horen. En op te komen voor hun rechten, idealen, dromen…
De stage “Manifestaties” neemt je mee door de bewogen geschiedenis van protestmarsen en optochten.
Aan de hand van boeken, visuals, films, revolutionaire liederen… ontdek je alles over  artistieke rebellen als de dadaïsten, de anti-apartheidsbeweging of milieu-acties van Greenpeace, om maar enkele voorbeelden te geven.
Graffiti-stencils drukken, zich vermommen tot sandwichman, megafoons bricoleren, protesthoedjes- en banners maken, slogans bedenken en leren scanderen, de Zuidafrikaanse Toyi Toyi -dans oefenen…we stomen ons klaar voor onze hoogstpersoonlijke optocht.
Net zo goed denken we samen na over wat er allemaal beter kan in deze wereld, en waarom er vandaag en morgen zal geprotesteerd worden.
Get up, stand up!

Good Night
De nacht spreekt al sinds eeuwen tot de menselijke verbeelding, en tot kunstenaars in het bijzonder, onder meer dankzij de associaties met duisternis en het onderbewustzijn.
In de stageweek ‘Good Night’ onderzoeken we talloze aspecten van die mysterieuze tijdspanne tussen zonsondergang en zonsopgang.
We observeren onze dromen, de maan en de sterrenhemel in het zwarte theater, transformeren de nacht tot dag in de ABC-nightclub, vertrekken met de nachttrein voor een reis naar het einde van de nacht, gaan mee op jacht met nachtactieve dieren en ontdekken waar en hoe andere dieren slapen, bouwen nachtlampjes, gieten kaarsen of schilderen het donkerste zwart, gaan op audiëntie bij De Koningin van de Nacht, bezoeken de “nachtschade-familie”, het nachtasiel of het straatlampenmuseum in Laken, laten ons betoveren door geesten en heksen, fantomen , vampiers en weerwolven, luisteren naar “Eine kleine Nachtmusik”, “Verklärte Nacht”, of slaapliedjes uit alle culturen en gezang van de nachtegalen, genieten we van Duizend-en-een-Nachtverhalen.

2015
Stenen
Waar komen stenen vandaan? Waarom zijn mensen er zo dol op om ze te verzamelen of dicht bij hun hart te dragen?
Stenen spreken tot de verbeelding. Soms zijn ze gewoon vormelijk mooi, soms liggen ze goed in de hand om op het water te ketsen, of geven ze ons een gevoel van veiligheid en bescherming.
Maar net zo goed kunnen stenen erg handig zijn. Niet voor niets heet de tijd waarin de eerste mensen leefden ‘de Steentijd’.
Stenen dienden om te overleven: vuurstenen, stenen werktuigen, stenen grotten, …al deze dimensies van stenen ontdekken we tijdens deze stage al doende.

Mobielen en Kinetik Art
Het plezier dat we als mens beleven in het kijken naar of het ondergaan van beweging is even groot als de ervaring met kleur en geluid: denk maar aan een wapperende vlag, dansende vlammen, het spetterende water van een waterval, het wiegen van een schommel, het rollen van knikkers in een knikkerbaan ….
Mobielen hebben nochtans geen eeuwenlange voorgeschiedenis, het is een vrij recente kunstvorm. Kunstenaars als Duchamps en Rodchenko gingen in de jaren ’20 al aan het experimenteren met beweging, maar het was pas in de jaren ’30 dat Alexander Calder op de proppen kwam met zijn fascinerende bewegende sculpturen.
We treden in zijn voetsporen, op zoek naar de poëtische essentie van de beweging die mobielen kunnen oproepen.

2014
Sieraden
Iedereen houdt er wel van om zich eens mooi te maken, of eruit te zien zoals hij/zij het graag wil. Maar juwelen zijn meer dan enkel armbanden, halskettingen of oorringetjes….
De voorhistorische mens bijvoorbeeld droeg botten en beenderen rond de hals om te pronken met hun goeie vangst.
Met diverse materialen worden sieraden gecreëerd die ons beschermen, die tonen wie we zijn of ons een beetje opvrolijken. Leren armbanden of blinkende oorbelletjes, amuletten die je behoeden voor onheil of medaillons met een foto om je konijntje nooit te vergeten.
Of wat dacht je van een tatoeage in de stijl van stoere zeemannen? En zouden er eetbare juwelen bestaan?

Paul Klee/Marionetten
Paul Klee maakte tijdens zijn leven vele en zeer uiteenlopende kunstwerken. We maken met hem een imaginaire reis doorheen de wereld van onze dromen, waarin de gekste dieren bestaan en fabelachtige poppen tot leven komen. Klee maakte voor zijn zoon Felix wel vijftig inspirerende handpoppen waarmee ze samen uren poppentheater konden spelen.
In deze stage gaan we dat zelf proberen, en daarna is het tijd voor een collectieve handpoppenvoorstelling!

Visual Music
Sinds de oudheid proberen kunstenaars met bewegende beelden en lichteffecten muziek te maken voor het oog, vergelijkbaar met het effect dat geluid heeft op het oor. Hoe beïnvloeden beeld en muziek elkaar, hoe versterkt het een het ander, hoe zorgen we voor kleur in muziek en geluid in beeld?
De stage Visual Music is een week vol experiment met geluid en beeld: luisteren naar Kandinsky of Matisse in de visual music-galerij, ritmisch speelgoed en instrumenten bouwen in het atelier, muziek tekenen of schilderen, genieten van muzikale vertellingen of met gerecycleerd materiaal een soundtrack bij een film ‘componeren’ in de bruitage-studio…
Een swingend avontuur om ogen, oren en harten te openen voor de “visual sound of music”.

2013
Pop-up
Er zit veel meer in boeken dan je zou denken, af en toe durft er zelfs iets uit te springen!
Tijdens deze stageweek kruipen we met de neus in de boeken en gaan we op onderzoek naar hoe die pop-ups precies werken. En blijkt dat je niet enkel van papier pop-up’s kan maken…

Keramiek
Pottenbakken, een eigen servies ontwerpen, van een kleimassage of een gezichtsmasker genieten…in deze stage neemt klei allerlei verschillende vormen aan. De kinderen ervaren zelf het proces van kleien, drogen, bakken, glazuren met de hulp van een heuse keramiekoven.

Design “Design is everything we make, but it’s also between those things. It’s a mix of craft, science, storytelling, propaganda and philosophy.” Erik Adigard
Ongeveer alles om ons heen is ontworpen: voorwerpen, gebouwen, websites, systemen, auto’s, mode, games, landschappen….
We gebruiken de eigen creativiteit, brainstormen en proberen zo zelf een ontwerp te bedenken en te realiseren.
In de verschillende ABC – ateliers werken we rond de kunst van het verpakken, grafische vormgeving, speelgoeddesign, mode- en textielontwerp, interieurdesign, …

2012
Magie
Astrologie, bezweringen, alchemie, hekserij,…het zijn allemaal vormen van magie, de vermeende kunst van het manipuleren van de realiteit vanuit het geloof dat men contact kan maken met het bovennatuurlijke.
In deze stage verkennen de kinderen hun magische krachten van de eigen verbeelding, en gaan ze in verschillende culturen op zoek naar ‘toverij’: Chinese getallenmagie of ochtendrituelen, voodoopopjes uit Afrika of Noordamerikaanse katchina’s maken… Maar ze laten zich zelf ook betoveren door onder andere optische illusies en fantasievolle kamishibai-verhalen, bevolkt door heksen, draken en sultans…

Mozaïek
Mozaieken bestaan uit stukjes gekleurde steen, glas, keramische tegels en andere materialen. Al 5000 jaar geleden maakte men in Mesopotamië mozaïeken van terracotta en gekleurde koppen om zuilen en muren te versieren.
De kinderen ontdekken inspirerende voorbeelden uit het verleden, maar gaan ook op zoek naar de graffiti-tegels van Invader in het straatbeeld van Brussel. Staat ook op het programma: mozaïeken stempelen, keien beschilderen, foto- en scheurpapier-collages maken, pixel-mozaïek enz.

Renaissance
Een stage als een reis in de tijd, naar een wereld van zo’n 500 jaar geleden: de Renaissance, één van de meest fascinerende periodes uit de Westerse geschiedenis. Een tijd waarin kunst en cultuur floreerden en de klassieke oudheid een wedergeboorte onderging.
Wie zou niet willen leven in een tijdperk waarin volksvermaak en spelletjes een ware rage waren, mannen en vrouwen de mooiste liefdesgedichten schreven en de aardappel een exotische delicatesse was?
Tussen alle schitterende architectuur en schilderkunst door maken we tekeningen aan de hand van een perspectiefspiegel, vouwen een papieren hellevuur, beluisteren gregoriaanse gezangen en polyfone renaissancemuziek, of bedenken liefdespoëzie in terza-rijmen.
E tutti quanti…

2011
Licht
Spelen met licht, licht maken, natuurlijk licht en kleuren bekijken, gezelligheid creëren met kaarslicht, schaduwtheater spelen, experimenteren met het effect van blacklights en helemaal wild gaan op het licht van een stroboscoop… het is maar een kleine greep uit de activiteiten van deze stage.
Het beleven en creëren van verschillende soorten licht met elk hun eigen sfeer, daar draait het om in deze workshops.

Mail Art
Een stage waarin communicatie terug kunst wordt.
Geen snel getik op een klavier voor een zoveelste mail, of vlug een berichtje versturen, maar communicatie op zijn best en in al zijn weelderige vormen.
Enveloppes opfleuren, allerhande kaartjes maken en bewerken, geheime brieven en liefdesbrieven schrijven, zelf papier, stempels en postzegels maken… dat en zoveel meer proberen we uit in Mail Art.

Sculpturen
Thema ‘Sculpturen’, dat betekent een stage lang beitelen, kappen, uithouwen, slijpen, schuren, kneden, boetseren enz.
In de kunstgeschiedenis gaan we op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden, en daarna…. Actie!
Een sculptuur improviseren met voorwerpen in de ruimte, een 2D-schilderij transformeren naar een 3D tableau vivant, ‘One Minute Sculptures’ à la Erwin Wurm bouwen, of filosoferen over wie een standbeeld verdient, en vooral, waarom…

WOENSDAGATELIER

Elke woensdagnamiddag stellen we het ABC-huis open voor een atelier-werking.
Een groep van 60 kinderen uit de lagere school, zowel uit de onmiddellijke omgeving van het ABC-huis (de Gaucheretwijk) als uit andere Brusselse buurten, gaan aan de slag onder begeleiding van een ABC-medewerker.
Experimenteren, spelen, filosoferen, luisteren naar verhalen, koken, bewegen, schilderen, bouwen of bricoleren… de ABC-collectie geeft aanleiding tot een brede waaier van uiteenlopende creatieve en speelse activiteiten.

PRAKTISCH
:
Elke woensdag van 04/10/2023 tot 19/06/2024, uitgezonderd de schoolvakanties.
Van 14u tot 16u30
Opvang vanaf 13u30 en tot 17u
Tarief: 150 euro /eerste kind,  140 euro /tweede kind,  120 euro/derde kind (gezin) / 60 euro Paspartoe kansentarief
Wij werken met een wachtlijst. Interesse? Mail naar catherine@abc-web.be

WOENSDAGATELIER VOOR JONGEREN

Verlaat jij graag de geijkte paden? Lees je graag tussen de lijnen? Samen een hele namiddag ‘tentaculair’ denken, onderzoeken, verbinden, verdiepen, verdwalen, verbeelden, filosoferen, spelen, bijzondere inzichten verwerven en al doende je eigen interesses ontdekken en ontwikkelen.
We werken in thematische reeksen van vijf woensdagen. Je schrijft je in per reeks of voor het hele jaar (3 reeksen, 15 ateliers).

PRAKTISCH
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar
Op woensdagen van 14u tot 16u30
Kostprijs, inclusief materiaal: 60 euro per reeks van 5 ateliers of 150 euro voor 3 reeksen (15 ateliers)
Inschrijven via mail@abc-web.be

Reeks 1, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11 en 06/12/2023
Reeks 2, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 en 07/02/2024
Reeks 3, 28/02, 06/03, 13/03, 20/03 en 27/03/2024

FAMILIEWEEKEND

ABC opent elk seizoen een weekend lang haar deuren om met het hele gezin het ABC-huis te ontdekken. Het programma wordt enkele weken vooraf gecommuniceerd. Zaterdag en zondag van 10u tot 17u – alle leeftijden – vrij in en uit.

Familieweekends 2024
Familieweekend 2: zaterdag 05 en zondag 06 oktober 2024

LINKS

  • ABC I Bruzz International (Josee Huedo)

  • ART BASICS for CHILDREN

  • NICHE HUB – A+ Architecture in Belgium

  • [LAB 1030.35] Art Basics for Children – HUB

  • film ABC huis