BASISBOX

BASISBOX
Creatieve Leeromgevingen

De manier waarop een ruimte is ingericht heeft niet enkel invloed op hoe je je voelt, ook op hoe je leert. ABC wil de ontwikkeling van kinderen mee ondersteunen vanuit een specifieke architecturale context met een sterke interne logica, een ruimte die hen op een directe en open manier stimuleert en sensibiliseert. Getuige daarvan zijn de mobiele ABC-studio’s en natuurlijk de inrichting van het ABC-huis waarin we dit zo ideaal mogelijk proberen te organiseren.

ABC wil haar expertise op dat vlak graag delen. De voorbije jaren kwamen er heel wat vragen van organisaties die met kinderen/jongeren werken en op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle, stimulerende omgeving: kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken, musea, academies… Zo heeft ABC in het recente verleden meedere klassen van de basischool De Kriek/Schaarbeek, St.Lukas basisschool/Brussel, van scholen in Merksem en Herent ingericht … We waren tevens partner voor de herinrichting van diverse bibliotheken (Brasschaat) en van meerdere kindercrèches/IBO’s (o.m. Retie, Herenthout, Wechelderzanden …)

ABC onderzoekt samen met de partner de noden en mogelijkheden van de infrastructuur, en ontwerpt specifiek meubilair, aangevuld met boeken en spelmaterialen. Bedoeling is om een creatieve leeromgeving op maat te realiseren. Dit ontwerp-proces gebeurt in verschillende fases en in nauwe samenspraak met de betrokken partner.

Tegelijk loopt er een meer ‘pedagogisch’ coachingstraject voor de medewerkers van de partner met de intentie hen te inspireren om creatief met kinderen/jongeren aan de slag te gaan in hun nieuwe ingerichte ruimtes.

“Architecture is always dream and function, expression of an utopia and instrument of a convenience”
Roland Barthes, schrijver-filosoof

BASISBOX
Werkinstrument

“De derde pedagoog, na de volwassenen en de andere kinderen, is de ruimte, de fysieke omgeving. Tot de ruimte behoort niet alleen de ruimte op zich, maar ook de materialen en ervaringen die zij bieden en de activiteiten die er plaatsvinden. De indeling van de ruimte en het aanbod van materialen moeten dienstbaar zijn aan het ontdekken en onderzoeken van de kinderen.”
Loris Malaguzzi

Met de BASISBOX ‘Architectuur’ willen we kinderen, (toekomstige) leerkrachten, cultuurwerkers, opvoeders… sensibiliseren tot meer ruimtebeleving en een harmonisch uitgebalanceerde inrichting. Verandering en verbetering van de leef- en werkomgeving worden pas mogelijk als er een proces van bewustwording aan voorafgaat.

Tien elementen die telkens terugkomen om een ruimte op haar kwaliteiten te onderzoeken, zijn:

Vorm/Proportie, Materiaal, Kleur, Licht, Geluid, Geur, Interieur, Circulatie,
Klimaat, Omgeving/Buitenruimte

Per element bevat de BASISBOX allerlei zorgvuldig gekozen werk- en speelmaterialen: (leer)spelen, experimenten, werkbladen, oefenactiviteiten, visuals, achtergrondinformatie, referentieboeken, … Deze materialen nodigen uit om op een interactieve, speelse en vaak zintuiglijke manier elke component te exploreren en te bespreken als parameter van architecturale kwaliteit.

Alle elementen houden verband met elkaar, aangezien ze tesamen gebruikt worden om het overkoepelende begrip ‘architectuur’ te duiden en transparanter te maken.

De BASISBOX is een interessant werkinstrument om bijvoorbeeld met kinderen aan de slag te gaan wanneer hun klas wordt heringericht, of er een nieuwbouw is gepland. Maar ook om (toekomstige) leerkrachten, bibliothecarissen, jeugdwerkers… meer bewust te maken van de impact van een creatieve leeromgeving, en van de mogelijkheden die ze zelf in handen hebben om een ruimte ten goede te beïnvloeden.

Op een indirecte manier dient de BASISBOX ook als tool tot esthetische opvoeding.

Blue Print Catalogus

Aan de hand van samenwerkingen met verschillende partners onderzoeken we de noden en de mogelijkheden om flexibele, creatieve leeromgevingen te implementeren in bestaande structuren. In deze werkingen wordt ABC-meubilair opgesteld en aangevuld met materialen en boeken. Gelijktijdig loopt een intensief coachingstraject van het kader, de leerkrachten, docenten en de studenten die er met kinderen aan de slag gaan. Via volgende link kan je een verzameling (Blue Print catalogus) van gerealiseerde meubels downloaden om ze zelf te bouwen.

Blue Print

 

KAMISHIBAI

MOBIELE STUDIO’S

INTERNATIONAAL

BASISBOX