ORBIS PICTUS

ORBIS PICTUS

“Orbis Pictus” is een collage die voornamelijk bestaat uit opmerkelijke beelden en inspirerende citaten. De beelden (reproducties, foto’s, illustraties…) zijn vaak kunst-gerelateerd en hebben meestal te maken met één van onze lopende projecten, hetzij in het huis, hetzij op verplaatsing. De ‘Orbis Pictus’ is m.a.w een poëtische en visueel-grafische vertaling van de ABC- werking op dat moment, maar is als inspiratie-document net zo goed tijdloos.

De naam ‘Orbis Pictus’ ontleenden we van de Tsjechische filosoof, theoloog en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Hij verwierf naam en faam o.m. omwille van zijn ‘Orbis Sensualium Pictus’ (‘De zichtbare wereld in beelden’), een handleiding in Latijn en Duits uit 1658, geïllustreerd met houtsnedes. Het was de allereerste kinderencyclopedie en in die zin ook het eerste referentieboek voor de jeugdliteratuur. Een origineel exemplaar van Comenius’Orbis Pictus’is te vinden in de ABC-bibliotheek.

Je kan een digitale versie hier downloaden of een papieren versie van de Orbis Pictus aanvragen bij ABC.