Inschrijving Vakantiestages

VAKANTIESTAGES 2016
Inschrijvingsdag 12/04/2016 – 09h00

toni_frissell800

Inschrijvingsdag vakantiestages 2016
op dinsdag 12/04/2016 vanaf 09h00 – enkel via mail@abc-web.be

– Mails worden behandeld in de volgorde waarop ze binnen komen.
– Berichten die dateren van voor 12/04/2016 – 09h00 worden niet meegerekend.
– De inschrijving is pas geldig na schriftelijke bevestiging van ABC en na betaling van de factuur.
– Inschrijven kan enkel voor kinderen uit je eigen gezin

Aantal plaatsen
– Er zijn maar 50 beschikbare plaatsen per stage en er is veel meer vraag. U moet dus een beetje geluk hebben om er bij te zijn.
– Om meer kinderen de kans te geven deel te nemen zouden wij het op prijs stellen indien u kiest voor 1 stage (dit is geen verplichting).

Doelgroep
– Kinderen uit het eerste tot het zesde leerjaar.
– Kleuters die in september naar het eerste leerjaar gaan, kunnen meedoen aan de zomerstages.

Kostprijs
– 110 euro voor het eerste kind 100 euro voor het tweede en 80 euro vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin en voor dezelfde stage.
– De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. Neem zeker contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
– Annulatie: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald uitgezonderd bij ziekte tijdens de volledige stage en met doktersattest.
– De kosten van de vakantiestages kunnen ingebracht worden in de belastingaangifte. ABC bezorgt u hiervoor later nog een attest.
– Sommige ziekenfondsen betalen het inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug. Meer info en voorwaarden bij uw ziekenfonds.

Praktisch
– Openingsuren: van 9.00 tot 16.00 uur – opvang mogelijk voordien vanaf 8.30 uur en achteraf tot maximum 17.00 uur.
– De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen van max. 10, de begeleiding is in handen van ervaren ABC-gidsen.
– Lunchpakket meebrengen. Voor een gezond tien- en vieruurtje zorgt ABC.
– Een van de dagen wordt er gekookt met de kinderen, die dag moeten ze geen eten meebrengen.
– Indien uw kind allergieën heeft, laat ons dat dan weten.
– Zorg voor kleding die vuil mag worden en een doos of grote zak om de werkjes mee naar huis te nemen.
– Tijdens de stage gaan we ook een keertje op uitstap. Kinderen die een Mobib-kaart hebben, brengen die dan best mee.

Inhoud
– Elke stage heeft een bepaald thema, wij zorgen voor een mix van speelse, creatieve en actieve momenten.

Stage 1: Van 4 tot 08 juli 2016 – Manifestaties
Stage 2: Van 22 tot 26 augustus 2016 – Good Night

– Een gedetailleerd overzicht van de stage krijgt u van de hoofdgids enkele weken voor de stage van start gaat.
– Bij opmerkingen of vragen kan u altijd bij de gids of bij de hoofdgids terecht.