STEAM

WAT IS STEAM?

Steam=Science Technology Engineering Arts & Mathematics

ABC vindt meer aansluiting bij de internationale parallelbeweging STEAM, waarin de A van ARTS bewust wordt toegevoegd.
Bedoeling van STEAM is om echte vernieuwing te bevorderen en die kan ontstaan wanneer je de mind-set van een wetenschapper of technoloog kan verbinden met die van een kunstenaar of designer. De kracht van STEAM ligt in het sterker maken van de kinderen door hen de kans te bieden de wereld te exploreren door middel van creatieve projecten. Het is een manier om aan te tonen hoe alles met mekaar verbonden is, zowel in het leven zelf als op school. Het geeft heel wat meer voldoening dan de traditionele, gefragmenteerde manier van onderwijzen, en vooral, het wordt door alle mogelijke types van scholieren en studenten als zinvoller ervaren. Omdat het is gebaseerd op de natuurlijke manieren waarop mensen leren en zich interesseren voor dingen.

“Students like STEAM lessons because they are almost always investigating things that matter to them. An average lesson starts with giving the students a reason to be interested in the topic by showing them the social studies connection, then students research things to learn the content they need to know to gather and analyze data, then they plan and build something, correct it, analyze it and report on it”

Wetenschap, wiskunde en kunst hebben veel meer met mekaar gemeen dan doorgaans wordt verondersteld, en grote denkers uit de Westerse cultuur als bijjvoorbeeld Leonardo da Vinci belichamen dergelijke synergie. Een choreografe als A.T De Keersmaeker vertrekt vaak vanuit de geometrie en wiskunde om een dansvoorstelling te maken, Steve Jobs beschreef zichzelf en zijn collega’s als ‘kunstenaars’. Meerdere wetenschappelijke studies hebben duidelijk de relatie aangetoond tussen vorming in en door kunst en betere resultaten op vlak van wiskunde en lezen, en dat kunsteducatie ook positieve effecten heeft op vlak van spanningsboog, concentratie en training van geheugen.

Wanneer je de mind-set van een wetenschapper of technoloog kan verbinden met die van een kunstenaar of designer, wordt echte vernieuwing mogelijk. Nieuwe ideeën kunnen nieuwe industrieën op de rails zetten, die op hun beurt ten grondslag liggen van meer welvaart. Creativiteitstraining en out of the box denken doen tevens de motivatie toenemen, en geven kinderen/jongeren tools voor een evenwichtiger en completer leven.

“STEAM is an educational approach to learning that uses Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics as acces points for guiding student inquiry, dialogue, and critical thinking. The end results are students who take thoughtful risks, engage in experiental learning, persist in problem-solving, embrace collaboration and work through the creative process. These are the innovators, educators, leaders and learners of the 21the century.

Students in STEM programs may have more experiental learning opportunities, but they are limited to only science, technology etc. Our economy requires so much more than an understanding of these areas- it requires application, creation, and ingenuity. STEM alone does not foster these essential nutrients.

STEAM takes STEM to the next level: it allows students to connect their learning in these critical areas together with arts practices, elements, design principles and standards to provide the whole pallet of learning at their disposal. STEAM removes limitations and replaces them with wonder, critique, inquiry and innovation.

Students and teachers engaged in STEAM make more real-life connections so that school is not a place where you go to learn, but instead becomes the entire experience of learning itself. We are always learning, always growing, always experimenting. School doesn’t have to be a place, but rather a frame of mind that uses the arts as a lever to explosive growth, social-emotional connections, and the foundation for the innovation of tomorrow…today!”

 – Arts is a necessary adjunct to STEM “by connecting the dots” for all constituents:
 – Arts education is a key to creativity, and
– Creativity is an essential component of, and spurs innovation, and
– Innovation is, agreed to be necessary to create new industries in the future, and
– New industries, with their jobs, are the basis of our future economic wellbeing
 – “I also uphold the value of making art for art’s sake, that students have an opportunity just to engage in art for the sheer joy of it.” (Ms Montgomery from the Dayton Regional STEM School)

Bronnen:
www.educationcloset.com/steam/what-is-steam
www.steamedu.com
www.steam-notstem.com