HOME

ACTUEEL

ABC-HUIS WORKSHOP VOOR VOLWASSENEN 16 MAART 2019

ABC – SPEELGOEDATELIER
Een workshop in het ABC-houtatelier waarbij je zelf speelgoed maakt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Verschillende speelgoed-catalogi, suggesties en informatie over Emmi Pikler- materialen en haar benadering vervolledigen het programma. Bij koffie, thee en koekjes, kan je ook snuisteren in de uitgebreide speelgoedbibliotheek.

PRAKTISCH
Voor ouders en andere volwassenen vanaf 14 jaar
Zaterdag 16/03/2019
Van 10u tot 13u
ABC-huis, Gaucheretplein 13, 1030 Brussel
30 euro per persoon
Inschrijven via mail@abc-web.be

 

ARTS & EDUCATION

What can education learn from the arts about the practice of education? Elliot W. Eisner argues that the distinctive forms of thinking needed to create artistically crafted work are relevant not only to what students do, they are relevant to virtually all aspects of what we do, from the design of curricula, to the practice of teaching, to the features of the environment in which students and teachers live. Originally given as the John Dewey Lecture for 2002, Stanford University. Read more … WikiPedia …


Wat kan het onderwijs van de kunsten leren ? Elliot W. Eisner stelt dat de specifieke denkvormen die vereist zijn voor het creëren van kunstwerken niet alleen van belang zijn voor wat leerlingen doen, maar voor nagenoeg alles wat we doen, van het vormgeven van curricula, het onderwijzen zelf, tot het ontwerpen van de omgevingen waarin leerlingen en leraars leven. Origineel uitgesproken in 2002 als John Dewey Lecture aan de universiteit van Stanford. Lees meer … WikiPedia …

POSTA SILENZIOSA 02/2019

Elke eerste dag van de maand stuurt ABC post, “Posta Silenziosa”. Een krachtig beeld, een provocerend citaat, een poëtische gedachte… afkomstig uit de ABC-collectie, en soms gelinkt aan één van onze huidige projecten. Maar meestal zomaar, omdat we u graag verrassen. Een eye-of heartcatcher, of noem het ‘een gezonde vorm van emotionele irritatie’.

Meld u hier aan als u voortaan Posta Silenziosa wil ontvangen.